ŠTA JE AS/A NIVO CAMBRIDGE KURS ?

Na hiljade učenika širom sveta svake godine upiše vodeće univerzitete uz završeni Cambridge AS/A kurs. Oni su sigurna viza za tvoj prolaz na željeni fakultet. Nastavni plan razvija duboko razumevanje predmeta kao i veštine potpuno nezavisnog načina razmišljanja.

A nivoi su prepoznati od strane poslodavaca i univerziteta kao zlatni standard birtanskog srednjoškolskog obrazovanja. A nivo obezbeđuje ulaz na najbolje univerzitete širom Velike Britanije, Amerike i ostalim univerzitetima širom sveta.

AS nivo je standard za sebe u svim predmetima i predstavlja prvu polovinu A nivoa. U zavisnosti od zahtevanih kvalifikacija za ulaz na univerzitete, AS nivo može da potkuje znanje za potrebnu pripremu za sticanje kvalifikacije A nivoa.

Naš iskusni savetnik može da pomogne pri odabiru pravih A nivoa kurseva u zavisnosti od upisa na željene fakultete kao i da pomogne pri svakom aspektu upisa na fakultete.

UKUPAN FOND ČASOVA

A nivo zahteva ukupno 360 sati učenja. Na ovo dodajemo vreme potrebno da se pripreme svi zadaci.

Vreme će takođe zavisiti od mogućnosti svakog đaka pojedinačno kao i organizacionih sposobnosti.

AS i A nivo godina 12-13, učenici uzrasta od 16 do 18 godina

Većina kandidata uzme tri predmeta iz A nivoa kao pripremu za fakultet. Odlični učenici uzimaju u obzir 4 predmeta iz A nivoa ili 3 puna predmeta kao i jedan ili dva predmeta na AS nivou.

Učenici bi trebalo da biraju predmete koji su ili neophodni ili preporučeni prema njihovom željenom daljem obrazovanju i pripremi za fakultete.

Predlažemo da učenici zahtevaju otprilike 180 sati učenja za svaki pojedinačni predmet na A nivou plus vreme koje je potrebno da se pripreme svi dodeljeni zadaci i ostale obaveze.

Učenici bi trebalo da se spremaju pune dve godine za A nivo Cambridge ispite.

Syllabus content